مستغلات فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/02/1398جزئیات