مجتمع آپارتمانی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه ششم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

12م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/09/1397جزئیات