سوله کارگاهی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوله کارگاهی بجنورد شهر...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

-طبقه همکف-زيربنا 350متر

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد شری...

-زيربنا 110متر

3م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/01/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

-زيربنا 600متر

5م رهن 3.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات