سوئیت رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوئیت بجنورد بسیج

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات