زیرزمین رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زیرزمین بجنورد 32متری ش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 140متر

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

زیرزمین بجنورد بسیج

-طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر

6م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات