زیرزمین رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زیرزمین طالقانی شرقی

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سن بنا 20سال

10م رهن 2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/02/1398جزئیات