زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد طالقانی غرب...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه یک طبقه- 8خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

7ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/04/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

قیمت متر مربع 9ميليون

1.68ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/04/1398جزئیات

زمین جاده باباامان

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 18ميليون

املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات