زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

450ميليون
tabesh-09159774368-

26/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

180ميليون
tabesh-09159774368-

26/06/1397جزئیات

زمین بجنورد بافت قدیم ا...

70ميليون
tabesh-09159774368-

24/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

400ميليون
tabesh-09159774368-

17/05/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

145ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1395جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1394جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

27/08/1393جزئیات

زمین بجنورد جاده اسفرای...

قیمت متر مربع 400تومان

املاک ایمان05832231717

26/06/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

قیمت متر مربع 500تومان

املاک ایمان05832231717

26/06/1397جزئیات

زمین بجنورد 32متری شهدا...

2.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

20/06/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

100ميليون
tabesh-09159774368-

20/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

110ميليون
tabesh-09159774368-

18/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

15/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

قیمت متر مربع 120تومان

200ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی شما...

30م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1393جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

800ميليون
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

زمین بجنورد 32متری شهدا...

املاک ایمان05832231717

03/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

310ميليون
tabesh-09159774368-

29/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

90ميليون
tabesh-09159774368-

25/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

135ميليون
tabesh-09159774368-

24/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

125ميليون
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

زمین بجنورد صدا و سیما

قیمت متر مربع 1.2ميليون

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

زمین بجنورد روستا

قیمت متر مربع 100تومان

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

زمین بجنورد 17شهریور جن...

قیمت متر مربع 2.6ميليون

608ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

زمین بجنورد بسیج

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

8ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

130ميليون
املاک ایمان05832231717

21/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

17/05/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

14/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

180ميليون
tabesh-09159774368-

13/05/1397جزئیات

زمین امام خمینی شرقی

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

567ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 0.25تومان

0.0567تومان
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

11/05/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

65ميليون
tabesh-09159774368-

11/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

09/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

09/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

150ميليون
tabesh-09159774368-

07/05/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/05/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

املاک ایمان05832231717

06/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای عال...

70ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/05/1392جزئیات