دفتر کار فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.8ميليون

461ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/03/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

216ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

دفتر کار بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.85ميليون

228ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

دفتر کار بجنورد چهار را...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما 269- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

240ميليون
مهدی09151842000

31/05/1395جزئیات