دفتر کار فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار بجنورد حسینی م...

طبقه چهارم-زيربنا 72متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

540ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات