دفتر کار و اداری فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 113متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

565ميليون
05832233454

10/11/1397جزئیات