خانه فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

خانه بجنورد زمینهای مال...

125ميليون
tabesh-09159774368-

16/09/1396جزئیات

خانه بجنورد فردوس

زيربنا 135مترشمالی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

189ميليون
tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه دوطبقه بالای پیلوت- 3خوابه

220ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1391جزئیات

خانه بجنورد مجتمع کارگا...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

105ميليون
tabesh-09159774368-

29/09/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

75ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

110ميليون
tabesh-09159774368-

16/08/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

110ميليون
tabesh-09159774368-

16/08/1391جزئیات

خانه بجنورد ویلاشهر

-طبقه همکف

80ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1391جزئیات

خانه بجنورد زمینهای مال...

-طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی

90ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

جنوبی

125ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1391جزئیات

خانه بجنورد نیم فاز

-زيربنا 80متر

100ميليون
tabesh-09159774368-

04/07/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

18/06/1391جزئیات

خانه بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر- نوساز

90ميليون
tabesh-09159774368-

15/06/1391جزئیات

خانه بجنورد میدان کوی ب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما -1- 3خوابه -سن بنا 8سال

470ميليون
شریفی ن‍اد09153843715

19/06/1395جزئیات

خانه آشخانه شهیدوجدانی ...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه ویلائی-نما 225- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

100ميليون
شاکری۰۹۰۱۲۵۴۲۵۲۹

16/06/1395جزئیات

خانه بجنورد منطقه یک

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما 221- 3خوابه

600ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1395جزئیات

خانه جاجرم معلم

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی-نما -1- 2خوابه -سن بنا 15سال

املاک ایمان05832231717

04/04/1395جزئیات

خانه بجنورد شهرداری

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما -1- 4خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

15م رهن 20ت اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1395جزئیات