خانه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

خانه بجنورد خیابان 17 ش...

شمالی

tabesh-09159774368-

06/10/1396جزئیات

خانه بجنورد شهرداری

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما -1- 4خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

15م رهن 20ت اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1395جزئیات

خانه مشهد 1احمدآباد

زيربنا 340متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما 221- 7خوابه شمالی-سن بنا 28سال

14م رهن 7ت اجاره
املاک ایمان05832231717

25/03/1395جزئیات