باغ فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ بجنورد حاشیه جاده س...

2خوابه

16.5ميليون
05832233454

18/11/1397جزئیات

باغ بجنورد روستای کلاته...

قیمت متر مربع 130تومان

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

باغ بجنورد روستای بدران...

املاک مرتضوی09155843116

06/11/1397جزئیات

باغ بجنورد باغ روستای ن...

100ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

باغ بجنورد باغ روستای ن...

-طبقه همکف-زيربنا 110متر

500ميليون
tabesh-09159774368-

19/10/1397جزئیات