انبار و کارگاه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

انبار و کارگاه بجنورد ج...

-طبقه همکف-زيربنا 800متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

انبار و کارگاه بجنورد 3...

-طبقه همکف-زيربنا 200متر

5م رهن 1.1م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

انبار و کارگاه بجنورد ج...

5م رهن 450ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

انبار و کارگاه بجنورد ط...

5م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/05/1396جزئیات