آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 7سال

350ميليون
املاک ایمان05832231717

29/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 3.7ميليون

333ميليون
املاک ایمان05832231717

26/10/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان 16 متری اول ف...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

25/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-قیمت متر مربع 5.2ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

24/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

421ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

1.175ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستان

طبقه دوم-زيربنا 83متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه چهارم-زيربنا 200متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 4.65ميليون

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 12سال

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3.9ميليون

616ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

430ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-قیمت متر مربع 4.8ميليون

552ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

440ميليون
Leila Nikseresht09907380718

09/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

290ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات