آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

226ميليون
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 7 طبقه-نما کامپوزیت- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

228ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

176ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

140ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

403ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

156ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

55م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی بهد...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

450ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

294ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد باغ روس...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه سوم-زيربنا 159متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

557ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

160ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

690ميليون
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

392ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 156متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3ميليون

470ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

95م رهن
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

106ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

28/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

220ميليون
املاک ایمان05832231717

23/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

367ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد برنجی

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1.65ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 280متر- 4خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

756ميليون
املاک ایمان05832231717

20/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

184ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 178متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

445ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

223ميليون
املاک ایمان05832231717

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 84متر-نما سنگ- 3خوابه

95ميليون
املاک ایمان05832231717

07/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

168ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

115ميليون
املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه سوم-زيربنا 135متر

255ميليون
املاک ایمان05832231717

02/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

95ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2ميليون

210ميليون
املاک ایمان05832231717

02/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک ایمان05832231717

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

166ميليون
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

80ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/02/1397جزئیات