آپارتمان فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

4.5ميليارد
tabesh-09159774368-

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول

500ميليون
tabesh-09159774368-

04/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

املاک ایمان05832231717

12/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

12/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

580ميليون
املاک ایمان05832231717

09/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
املاک ایمان05832231717

08/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-قیمت متر مربع 6ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

05/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد سرتیپ ن...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.188ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

1.026ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

726ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 171متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1398جزئیات