آپارتمان فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

8
tabesh-09159774368-

30/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

29/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 6-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 3

5
tabesh-09159774368-

28/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد باغ روس...

طبقه همکف-زيربنا 7- 2خوابه

2
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

10/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 8

9
املاک مرتضوی09155843116

10/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

-طبقه دوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

10/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- ?

8
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- ?

7
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- ?

8
tabesh-09159774368-

14/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

13/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

6
tabesh-09159774368-

12/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2
tabesh-09159774368-

08/07/1399جزئیات