آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان قیام جنوبی

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

468ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان الغدیر

طبقه دوم-زيربنا 45متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان شهید بهشتی جن...

زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 240متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.1ميليون

983ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 193متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.158ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

652ميليون
املاک ایمان05832231717

23/12/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 93مترجنوبی

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 141متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.8ميليون

676ميليون
املاک ایمان05832231717

23/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

756ميليون
املاک ایمان05832231717

22/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

585ميليون
املاک ایمان05832231717

20/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 141متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

676ميليون
املاک ایمان05832231717

18/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 94متر-نما سنگ با ترکیب آجر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

564ميليون
املاک ایمان05832231717

18/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

453ميليون
املاک ایمان05832231717

14/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

675ميليون
املاک ایمان05832231717

14/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-زيربنا 110مترجنوبی

2.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

12/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

975ميليون
املاک ایمان05832231717

09/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

350ميليون
tabesh-09159774368-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

162ميليون
tabesh-09159774368-

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4ميليون

440ميليون
املاک ایمان05832231717

07/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 117متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

06/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

340ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

370ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

300ميليون
tabesh-09159774368-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

tabesh-09159774368-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1397جزئیات