آپارتمان فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

510ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد آزادی

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

604ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 144متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 95متر-قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

460ميليون
املاک ایمان05832231717

17/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر-قیمت متر مربع 5.2ميليون

884ميليون
املاک ایمان05832231717

16/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

877ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1399جزئیات