آپارتمان رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

5م رهن 260ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/09/1390جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

3م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/09/1390جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار د...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

-طبقه پیلوت-زيربنا 100متر

3م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

40م رهن 300ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پیلوت-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 650ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه - نوساز

150م رهن
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

5م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه همکف-زيربنا 70مترشمالی

tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

4م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

40م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد جاده ته...

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

8م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

11/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

203ميليون
املاک ایمان05832231717

08/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

10م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 25سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 1.4ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

90م رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.45ميليون

145ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

7م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

80م رهن
املاک ایمان05832231717

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

5م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

2م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/09/1396جزئیات