آپارتمان رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

3رهن 8اجاره
tabesh-09159774368-

03/08/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

7رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

27/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 1

7رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

3رهن 9اجاره
tabesh-09159774368-

30/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

5رهن 8اجاره
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات