آپارتمان رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 4خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه دوم

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دبیران ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 95متر

15م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

206ميليون
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

6م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

1م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 50ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

-طبقه پیلوت-زيربنا 130متر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 105متر

30م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 1سال

18م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 350ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

1م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

80م رهن
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجرسفال- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

15ت رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

68م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 1سال

4م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز

10م رهن 250ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

15م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار د...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پیلوت-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 650ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

5م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات