آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان طالقانی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

6م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

65م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سن بنا 5سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

23/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/12/1397جزئیات

آپارتمان منطقه دانشگاه...

طبقه چهارم-زيربنا 112متر- 3خوابه

30م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

15م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه اول-زيربنا 152متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

55م رهن
املاک ایمان05832231717

12/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/02/1393جزئیات