آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه شرقی- نوساز

60م رهن
املاک ایمان05832231717

27/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-قیمت متر مربع 5.2ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

24/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/10/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه چهارم-زيربنا 200متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

85م رهن
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

50م رهن
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 120متر- نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

430ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

-طبقه اول-زيربنا 110متر

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/10/1397جزئیات