آپارتمان رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

169ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

65م رهن
املاک ایمان05832231717

18/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

4م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه دونبش شمالی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

10م رهن 1.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/04/1398جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 15سال

3م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 95متر

60م رهن
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه دوم-زيربنا 75متر

50م رهن
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

10ت رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه همکف-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 1سال

3م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات

آپارتمان بسیج

زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول- 3خوابه

30م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بسیج

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه

50م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 84متر- 1خوابه

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد وداد

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان زایشگاه

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سن بنا 7سال

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

75م رهن
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه پیلوت-زيربنا 90متر

5م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 1.55م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/03/1398جزئیات