جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
03/10/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...2م رهن 500ت اجاره
-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریعتی ...159ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...2ت رهن 500ت اجاره
-طبقه پیلوت-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بهزیستی...251ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 148متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
19/06/1394جزئیات


ویلایی بجنورد میدان خرم...547ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
19/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5م رهن 750ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
18/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...30م رهن 10ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
17/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربنذی...5م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
17/06/1394جزئیات


مغازه بجنورد شریعتی جنو...6م رهن 2.5م اجاره
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
17/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد مهر 1-ب...60ميليون
-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
15/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد مجتمع ا...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
14/06/1394جزئیات


مغازه بجنورد طلای سفید1ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 25متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
12/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...151ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
11/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...750ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
10/06/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 12متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
10/06/1394جزئیات


ویلایی مشهد گلبهار-مرکز...750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
10/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...5م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
09/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
08/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه اول-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
07/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...130ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 111متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
07/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خ چمران...440ميليون
-طبقه اول-زيربنا 113متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
04/06/1394جزئیات


باغ و زمین زراعی بجنورد...1ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
04/06/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...280ميليون
-زيربنا 90متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
04/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
02/06/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...15م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 114متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
31/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد روبروی ...45م رهن 20ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
31/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 32متری ...3م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 112متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
31/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...850ميليون
-طبقه اول-زيربنا 93متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
28/05/1394جزئیات


انبار و کارگاه اسفراین ...1ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 900متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
28/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد 17 شهریور...20م رهن 50ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
28/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...2م رهن 700ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 30متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
27/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...3.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 40متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
27/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
27/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...14م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
26/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...5م رهن 550ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
26/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...15م رهن 400ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...3م رهن 750ت اجاره
-طبقه زیرزمین
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
25/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...530ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 330متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
24/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
24/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...1.2ميليارد
-زيربنا 20متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
23/05/1394جزئیات


مغازه بجنورد شریعتی شما...3م رهن 350ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 20متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
13/05/1394جزئیات


ویلایی بجنورد قیام جنوب...170ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
13/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریهتی ...15م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان09150841006
13/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...156.75ميليون
-طبقه اول-زيربنا 83متر
عیسی گریوانی09150011205
25/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان ف...180ميليون
-زيربنا 112متر
نامجو09151886300
25/09/1393جزئیات


آپارتمان کرج میدان اسبی...585ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 150متر
جاسبی09121043657
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
قربانی09151875902
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
قربانی09151875902
24/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...90ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
وحدانی09383990442
23/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک امام230ميليون
-طبقه پیلوت-زيربنا 120متر
اسدزاده09151870864
23/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف
دلاور09127198469
22/09/1393جزئیات


سوله شیروان کیلومتر 5جا...700ميليون
-زيربنا 1800متر
21/09/1393جزئیات


خانه شیروان جانبازان150ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
21/09/1393جزئیات


خانه بجنورد پشت اداره400ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
نقی عزیزی09153184727
21/09/1393جزئیات


مغازه شیروان پارک300ميليون
21/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد 1750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
21/09/1393جزئیات


خانه کومله داخل شهر
-طبقه اول-زيربنا 120متر
ذاکری09111401807
20/09/1393جزئیات


مغازه بجنورد 1یک300ميليون
صابری09151840258
20/09/1393جزئیات


زمین بهبهان شهید گرایمی...
محمدرضا محسنی09168721200
19/09/1393جزئیات


آپارتمان زنجان 2135ميليون
-طبقه پنجم
اسدی09127436203
18/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک گل...
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
امارلو09381512526
18/09/1393جزئیات


آپارتمان قم پردیسان
-زيربنا 89متر
سید مهدی موسوی09398228538
17/09/1393جزئیات


خانه بجنورد ىک420ميليون
-زيربنا 115متر
حریرى09158862271
17/09/1393جزئیات


آپارتمان چالوس جانبازان...77ميليون
-طبقه سوم
علیرضا09382344834
16/09/1393جزئیات


خانه میناب خ شهید امینی...33م رهن 30م اجاره
سعید٠٩٣٦١٧٦٠٠٤٧
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2
-طبقه دوم-زيربنا 64متر
گلثومه شاگردپور09155852047
16/09/1393جزئیات


ویلا چالوس خ گرامجان330ميليون
Saeed09361760047
16/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
محمد رضا حسن زاده09123241348
15/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
محمد رضا حسن زاده09123241348
15/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد میدان شهید...314ميليون
سعادتیار09361766004
15/09/1393جزئیات


کلنگی اردبیل جاده خلخال...
-طبقه اول-زيربنا 95متر
سیما کامران09359017646
15/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 30ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
نیکتا 09151865045
15/09/1393جزئیات


خانه خرم‌آباد اسد آبادی...75ميليون
محمد09106575834
15/09/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شاهین‌ش...90ميليون
-طبقه سوم
14/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک فر...90ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
محمد خوشنویسان09153860272
14/09/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شاهین‌ش...90ميليارد
-طبقه سوم
علی شفیعی09134018053
13/09/1393جزئیات


خانه بجنورد خیابان معلم...1.014ميليارد
-زيربنا 330متر
عرفان ایرانمهر09354234400
13/09/1393جزئیات


ویلا چالوس نمک آبرود260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
محمدی09192345469
13/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد کیلومتر 5350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
خانم رضوی09155842667
12/09/1393جزئیات


زمین بجنورد حاشیه جاده405ميليون
خانم رضوی09155842667
12/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...750ميليون
-زيربنا 140متر
مرتضی کمالی09153859388
12/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2365ميليون
-زيربنا 165متر
محمد تقی آریان 09155846713
10/09/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک امام140ميليون
محمودتنهایی
09/09/1393جزئیات


زمین بجنورد 2174ميليون
نیازی09151842254
09/09/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...95ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 87متر
وحید جنتی09153843531
09/09/1393جزئیات


مغازه نیشابور میدان صنع...243ميليون
-زيربنا 130متر
محمودتنهایی
09/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد 1798ميليون
نیازی09151842254
09/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک دبیران...135ميليون
شهرام حمزاله زاده 09354361167
08/09/1393جزئیات


آپارتمان اهواز طالقانی6ميليارد
-طبقه دوم
حسن جباری09398061239
08/09/1393جزئیات


آپارتمان زاهدان livaivم...90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
آقای حسنعلی آبده09364511383
05/09/1393جزئیات


خانه تبریز ولیعصر5م رهن 400م اجاره
-طبقه زیرزمین
زین العابدین33312827
04/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام صا...4م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
محمد مقروری09151869654
04/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
خدادادی09153862760
01/09/1393جزئیات