جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو
جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
03/10/1394جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...250ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 161متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...120ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 84متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...7م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
31/02/1394جزئیات


زمین بجنورد کمربندی مدر...1.3ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
30/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...151ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
29/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...150ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
28/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...3م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
28/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بلوار م...45م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...
-طبقه سوم-زيربنا 175متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...285ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...337ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...4م رهن 400ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 300ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...450ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...750ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/02/1394جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
21/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...10م رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...513ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...315ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/02/1394جزئیات


مجتمع بجنورد طالقانی غر...600ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 15متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد بلوار فرو...255ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/02/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...11م رهن 250ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...193ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خ شهید ...
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...50م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 170متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...500ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/02/1394جزئیات


زمین بجنورد طالقانی شرق...4.8ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد 32متری شه...250ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 170متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...300ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد امام خمینی...3ميليارد
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...50م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 250متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...127ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
14/02/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...630ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
10/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...3م رهن 550ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...91ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...22م رهن 100ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
09/02/1394جزئیات


آپارتمان تهران فرشته
arezoo karimimoghaddam09125416854
13/12/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...120ميليون
-زيربنا 97متر
مرضوی 09151869882
04/12/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شرکت ول...97.5ميليون
-طبقه اول-زيربنا 250متر
شجاع9159770297
03/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...310ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 182متر
وحید جنتی09153843531
02/12/1393جزئیات


زمین بابل شهرک بهزاد160ميليون
احمدی09309190482
30/11/1393جزئیات


خانه آستانه‌اراک اراک450ميليون
-زيربنا 176متر
محمدغلامی08638432418
30/11/1393جزئیات


خانه یاسوج منطقه 2
-زيربنا 260متر
محمود ابوعلی09171436136
29/11/1393جزئیات


ویلا بجنورد شهرک شاهد 15م رهن 150ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
فرخ حمیدی کیا09397697201
29/11/1393جزئیات


ویلا چمستان اهو دشت69ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
علی اکبر میر 09121057750-02
29/11/1393جزئیات


ویلا چمستان اهو دشت69ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
علی اکبر میر 09121057750-02
29/11/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...6م رهن 300ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مهدی بی غم09370214599
28/11/1393جزئیات


خانه آستانه‌اراک اراک آ...450ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 176متر
محمدغلامی08638432418
28/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مجتبی09153862760
14/11/1393جزئیات


کلنگی نطنز 17 شهریور650ميليون
علی اکبر محمدی مسعودی09121956832
14/11/1393جزئیات


زمین بجنورد زمینهای مال...75ميليون
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


زمین بندرگز روستای استو...
سید نقی علوی09119670635
13/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد کوی اما...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


آپارتمان رباط کریم آب...90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
علیزاده09191288912
11/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...80ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مرتضی یزدانی09105355100
10/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 81متر
mohammad09159856350
10/11/1393جزئیات


دفتر کار ساری میدان خزر...3م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم
saeed azimi09113260032
09/11/1393جزئیات


باغ درجزین شهرک امیرالم...59ميليون
ربانی09356804377
08/11/1393جزئیات


زمین شیروان منطقه زیارت...800ميليون
جواد میلانی شیروان 09151848301
08/11/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2237ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
محسن09372886638
08/11/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 13286ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 130متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 4380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...114ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
ولیان09159856350
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد ژاله4م رهن 750ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
آرش حکمتیان09155845451
20/10/1393جزئیات


آپارتمان شهرری 20
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
محمدامین مهدوی09126768945
16/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد دهخدا260ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 130متر
مجید09154302998
15/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقان...230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
مرتضی یزدانی09105355100
14/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...245ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
مرتضی یزدانی09105355100
14/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...415ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
مرتضی یزدانی09105355100
14/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...415ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 77متر
مرتضی یزدانی09105355100
14/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1205.2ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 76متر
امین شمس الهی09125721779
14/10/1393جزئیات


سوله ارومیه 22ميليارد
-طبقه دوم-زيربنا 700متر
بهنود09214727656
14/10/1393جزئیات


آپارتمان قم پردیسان
-زيربنا 89متر
سید مهدی موسوی09398228538
17/09/1393جزئیات


خانه بجنورد ىک420ميليون
-زيربنا 115متر
حریرى09158862271
17/09/1393جزئیات


خانه میناب خ شهید امینی...33م رهن 30م اجاره
سعید٠٩٣٦١٧٦٠٠٤٧
16/09/1393جزئیات


آپارتمان چالوس جانبازان...77ميليون
-طبقه سوم
علیرضا09382344834
16/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2
-طبقه دوم-زيربنا 64متر
گلثومه شاگردپور09155852047
16/09/1393جزئیات


ویلا چالوس خ گرامجان330ميليون
Saeed09361760047
16/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
محمد رضا حسن زاده09123241348
15/09/1393جزئیات


ویلا نشارود نشتارود125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
محمد رضا حسن زاده09123241348
15/09/1393جزئیات


کلنگی اردبیل جاده خلخال...
-طبقه اول-زيربنا 95متر
سیما کامران09359017646
15/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...15م رهن 30ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
نیکتا 09151865045
15/09/1393جزئیات


خانه خرم‌آباد اسد آبادی...75ميليون
محمد09106575834
15/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
خدادادی09153862760
01/09/1393جزئیات