جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضوجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
03/10/1394جزئیات


مغازه بجنورد 17شهریور ج...300ميليون
ابراهیم زاده - ارغوان09153860206-093
05/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد گلستان ...2م رهن 200ت اجاره
-طبقه سوم
اسماعیل لنگری09151867745 - 0
04/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد انتهای ...113ميليون
-طبقه دوم
امیرحسین09151884110
02/05/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...30م رهن 10ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...390ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
30/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ صفا2م رهن 350ت اجاره
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
29/04/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...65ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
مهدی خوش بخت09156022884
25/04/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...65ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
مهدی خوش بخت09156022884
25/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...264ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
25/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد مرکز شه...130ميليون
-طبقه سوم
مصطفی مقدم09158880250
25/04/1394جزئیات


خانه بجنورد ینگه قلعه چ...
-زيربنا 210متر
علی فرهمند09112725307
25/04/1394جزئیات


خانه بجنورد ینگه قلعه
-زيربنا 200متر
علی فرهمند09112725307
25/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...5م رهن 450ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/04/1394جزئیات


آپارتمان اصفهان کاوه392ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 135متر
هاشمی09133156995
23/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد جاده گل...75ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک نا...138ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 92متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...76ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...40م رهن 10ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 88متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
22/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5م رهن 350ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 75متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
21/04/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...4م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
رامین وقار موسوی09151842014
21/04/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/04/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...3م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
20/04/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...80ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
رحمانی09159804423
20/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد یک300ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 20متر
صابری09151840258
20/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد کمربندی م...230ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریعتی ...124ميليون
-طبقه اول-زيربنا 73متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد شریعتی ...124ميليون
-طبقه اول-زيربنا 73متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...20م رهن 220ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 32متری ...1ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
18/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...750ميليون
-طبقه اول-زيربنا 101متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
16/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...20م رهن 300ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی ش...1ميليون
-طبقه همکف
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد بابلسر پا...600ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
15/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...15م رهن
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
14/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 8متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد 17شهریور ...855ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد خ قیام کو...45م رهن 20ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...234ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...17م رهن
-طبقه اول-زيربنا 78متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...14م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 80متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
13/04/1394جزئیات


باغ بجنورد قریه بازخانه...330ميليون
نیما اعزازی+989113520006
11/04/1394جزئیات


زمین بجنورد کمربندی بجن...500ميليون
نیما اعزازی+989113520006
11/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...680ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
11/04/1394جزئیات


ویلا بجنورد امام خمینی1.4ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 250متر
نیما اعزازی+989113520006
11/04/1394جزئیات


زمین بجنورد طالقانی شرق...1ميليارد
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
10/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد حاشیه ج...400ميليون
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
10/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...1م رهن 500ت اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
08/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...2م رهن 750ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
08/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...3م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
08/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد میدان شهید...1.8ميليارد
-طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
08/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...45م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 145متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
07/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بلوار م...270ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/04/1394جزئیات


مغازه بجنورد چهارراه مخ...200ميليون
-طبقه اول
ترابی نژاد09395845436
06/04/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی غ...
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
06/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد هفده شه...184ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
03/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد چمران چ...178ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانم...310.5ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد حاشیه خ...
-زيربنا 140متر
علیرضا حسن زاده09157191505
01/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام جن...120ميليون
-زيربنا 100متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
01/04/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد انتهای ...115ميليون
-طبقه دوم
امیرحسین09151884110
31/03/1394جزئیات


ویلا بجنورد شهرک شاهد250ميليون
-طبقه همکف
اسماعیل مطرانلوئی09151865249
28/03/1394جزئیات


زمین گنبدکاووس بلوار یح...1.77ميليارد
عظیم رضایی09113703226
26/03/1394جزئیات


خانه بجنورد استادیوم تخ...5م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
محمدیان09151867334
25/03/1394جزئیات


زمین بجنورد بین میدان
ابراهیم رهنما09151870742
24/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...113ميليون
-طبقه دوم
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
24/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بین چمر...151ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 109متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
23/03/1394جزئیات


خانه بیجار طالقانی600ميليون
-زيربنا 500متر
اسد09181732750
22/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امیریه ...135ميليون
-طبقه سوم
سید میلاد اسدزاده09153864033
21/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بلوارمع...126ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
میرشکار09156020864
19/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام جن...213ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 164متر
حمیدرضا09159774857
18/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بجنورد127ميليون
-طبقه اول
رحیمی09155841450
16/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بجنورد247ميليون
رحیمی09155841450
16/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
اوری09155850186
03/03/1394جزئیات


خانه بندر‌انزلی lمیان پ...850ميليون
-زيربنا 170متر
برازنده09146497705
03/03/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 99متر
شاکری09158898911
02/03/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...50ميليون
-زيربنا 87متر
شاکری09158898911
02/03/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...50ميليون
-زيربنا 87متر
شاکری09158898911
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد چمران9م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
موسسه حقوقی و املاک ایمان05832231717
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد انتهای ...115ميليون
-طبقه دوم
امیرحسین09151884110
02/03/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 1240ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 240متر
رضا09301308500
02/03/1394جزئیات


کلنگی بجنورد یک280ميليون
مهدی میرقراچولو09151842618
31/02/1394جزئیات


زمین بجنورد ولی زاده82ميليون
هادی منصوری09154461736
29/02/1394جزئیات


زمین بجنورد پشت میدان ب...120ميليون
حسن گل محمد زاده09153840064
26/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 2330ميليون
-زيربنا 145متر
محمد تقی آریان 09155846713
26/02/1394جزئیات


مجتمع آپارتمانی بجنورد ...80ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 78متر
جهانی09112770248
25/02/1394جزئیات


مغازه بجنورد شهربازی10م رهن 1.5م اجاره
قربانی09153846753
24/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...
-09155851727
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی ...115ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
امیرحسین09151884110
22/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد 17 شهری...220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 130متر
آذری09153858351
21/02/1394جزئیات


باغ بجنورد روستای مطران...42ميليون
مهندس کاملی09153847258
19/02/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امیریه ...30م رهن
-طبقه اول-زيربنا 105متر
رامین فرحی 09153850080
08/02/1394جزئیات


ویلا بندر‌انزلی کوچه جن...260ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
ریحانی09301810030
08/02/1394جزئیات