جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


کد: 1

آژانسهاي املاک عضو

مشاور املاک مرتضوي (بجنورد-امیریه جنوبی)


با مدیریت هادي مرتضوي علوي
تلفن 05832246724
سایت اختصاصی amlak584.ir/mortazavi

مشاور املاک تابش (بجنورد-شهرک امام خمینی)


با مدیریت یداله وحدانی
تلفن 09159774368
سایت اختصاصی amlak584.ir/tabesh

مشاهده همه آژانسهای مسکن عضو
جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/01/1395جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد خیابان ...93.5ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/10/1394جزئیات


زمین بجنورد جاده مشهد68ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
03/10/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...400ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 196متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...10م رهن 150ت اجاره
-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
27/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
26/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...20م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 175متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/01/1394جزئیات


زمین بجنورد زمین های ار...240ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
25/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...10م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 18متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...2م رهن 550ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 45متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...187ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
24/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...279ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 133متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/01/1394جزئیات


باغ و زمین زراعی بجنورد...75ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
23/01/1394جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...2م رهن 650ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 20متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
22/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/01/1394جزئیات


باغ و زمین زراعی بجنورد...180ميليون
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
20/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...25م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...2م رهن 400ت اجاره
-طبقه اول
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...40م رهن 150ت اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 129متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...5م رهن 800ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 80متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 85متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
19/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد پاساز گلها...2م رهن 500ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...364ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 220متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
18/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...10م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...234ميليون
-طبقه اول-زيربنا 117متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...292ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...5م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 180متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...5م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...5م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


دفتر کار و اداری بجنورد...1ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...10ت رهن 6م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 330متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی شر...3م رهن 250ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 12متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...20م رهن 1.7م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 30متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...10م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد طالقانی غر...60م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


ویلایی بجنورد امام خمین...15م رهن 1.5ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 375متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


ویلایی بجنورد طالقانی ش...3م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
17/01/1394جزئیات


مغازه بجنورد خ شهید بهش...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 60متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کمربندی...35م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...5ت رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 82متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد بلوار م...15م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
16/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...360ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک ایمان(دفترفروش پروژه طلای سفید)05832231717
15/01/1394جزئیات


آپارتمان بجنورد کوی اما...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


زمین بجنورد زمینهای مال...75ميليون
علیرضا مقصودی09153840994
13/11/1393جزئیات


زمین بندرگز روستای استو...
سید نقی علوی09119670635
13/11/1393جزئیات


آپارتمان رباط کریم آب...90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
علیزاده09191288912
11/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 81متر
mohammad09159856350
10/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...80ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مرتضی یزدانی09105355100
10/11/1393جزئیات


دفتر کار ساری میدان خزر...3م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم
saeed azimi09113260032
09/11/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار مدرس
08/11/1393جزئیات


آپارتمان کرج کرج-45 متر...
-طبقه سوم
بهنام قدرتی09123635181-093
08/11/1393جزئیات


باغ درجزین شهرک امیرالم...59ميليون
ربانی09356804377
08/11/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2237ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
محسن09372886638
08/11/1393جزئیات


زمین شیروان منطقه زیارت...800ميليون
جواد میلانی شیروان 09151848301
08/11/1393جزئیات


آپارتمان تهران 981ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 36متر
خانم آشیانه09361929338
23/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام140ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد قیام153ميليون
-طبقه اول
اوری09155850186
22/10/1393جزئیات


کلنگی اصفهان 101.196ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 280متر
خسروی09162021385
22/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد میدان خ...114ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
ولیان09159856350
21/10/1393جزئیات


زمین بجنورد باغ عزیز و ...
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 13286ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 130متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان 4380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
قنادیان09133690173
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 17شهریو...20م رهن 20ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
هوشیار09153186080
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد خ امام ...
-طبقه چهار
ابوالقاسم ابراهیم پور09155848657
21/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد ژاله4م رهن 750ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
آرش حکمتیان09155845451
20/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد گلستان ...53ميليون
-طبقه سوم
سعید کاراسان09307951911
06/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد الغدیر60ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
ابوذر گریوانی09192685967
05/10/1393جزئیات


خانه شیروان شهرک امام خ...175ميليون
-زيربنا 182متر
درتاج09370160907
04/10/1393جزئیات


زمین شیروان فلسطین58ميليون
درتاج09370160907
04/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد فردوسی-...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 108متر
قربانی09158861653
03/10/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 32 متری...
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
امید عمیق09125538284
02/10/1393جزئیات


زمین بجنورد بلوار شهرک60ميليون
شاگردپور09155853192
02/10/1393جزئیات


گاراژ کرج شهید بهشتی 12ميليارد
علی خانی 09120210386
02/10/1393جزئیات


زمین بجنورد راه کارخانه...65ميليون
اهنی09151863754
01/10/1393جزئیات


خانه زنجان 2
-زيربنا 320متر
اسدی09123603715
30/09/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان کاوه15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
شریفی09
29/09/1393جزئیات


خانه بجنورد کوی بهداری260ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 105متر
مهدی نجم09153400435
28/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد شهرک فر...90ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
محمد خوشنویسان09153860272
14/09/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شاهین‌ش...90ميليون
-طبقه سوم
14/09/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شاهین‌ش...90ميليارد
-طبقه سوم
علی شفیعی09134018053
13/09/1393جزئیات


ویلا چالوس نمک آبرود260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
محمدی09192345469
13/09/1393جزئیات


خانه بجنورد خیابان معلم...1.014ميليارد
-زيربنا 330متر
عرفان ایرانمهر09354234400
13/09/1393جزئیات


زمین بجنورد حاشیه جاده405ميليون
خانم رضوی09155842667
12/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد امام خم...750ميليون
-زيربنا 140متر
مرتضی کمالی09153859388
12/09/1393جزئیات


ویلا بجنورد کیلومتر 5350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
خانم رضوی09155842667
12/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد 2365ميليون
-زيربنا 165متر
محمد تقی آریان 09155846713
10/09/1393جزئیات


زمین بجنورد 2174ميليون
نیازی09151842254
09/09/1393جزئیات


مغازه نیشابور میدان صنع...243ميليون
-زيربنا 130متر
محمودتنهایی
09/09/1393جزئیات


کلنگی بجنورد 1798ميليون
نیازی09151842254
09/09/1393جزئیات


زمین بجنورد شهرک امام140ميليون
محمودتنهایی
09/09/1393جزئیات


آپارتمان بجنورد طالقانی...325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
خدادادی09153862760
01/09/1393جزئیات